วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

รีสอร์ทวังไม้ไผ่0819690441

ล่องแก่งวังไม้ไผ่ 400 หมู่ 3 ต.ลานข่อย จ.พัทลุง 93110
มีล่องแก่ง ฐานกิจกรรมท้าทายทดสอบกำลังใจ
เช่น กระเช้าเลื่อน กระเช้าลอยฟ้า สไลด์เดอร์ จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ
มีห้องประชุมแอร์ (50 คน)ที่พักประเภทครอบครัว หมู่คณะ แอร์ และพัดลม
หรือนอนเต็นท์ก็มี
สนใจติดต่อ


0898755956/
0819690441

กิจกรรมที่วังไม้กิจกรรมที่วังไม้ไผ่
ที่พักเดี๋ยวหรือครอบครัววังไม้ไผ


ห้องประชุมวังไม้ไผ่ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง